• 사람얼굴아이콘
  • Welcome Student
ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM
THÔNG TIN CẦN THIẾT
Họ tên bằng tiếng Anh
ngày tháng năm sinh
giới tính
số chứng minh thư nước ngoài
-
Số hộ chiếu
*Ngày hết hạn
THÔNG TIN CƠ BẢN
thời gian bảo hiểm

số thẻ sinh viên
quá trình
quốc tịch
địa chỉ email @
Số điện thoại Hàn QUốc - -
Tài khoản ngân hàng HQ
NGHĨA VỤ KHAI BÁO
Trước khi đăng ký bảo hiểm bạn có đến bệnh viện lần nào không?
Lý do bạn đến bệnh viện là gì?

Không được bồi thường cho những lần đi viện trước khi tham gia bảo hiểm

Trước đây bạn có mắc bệnh gì không?
Bạn mắc phải bệnh gì?

Những căn bệnh mắc phải từ trước thì không được bồi thường

ĐỒNG Ý CHO SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN(TÍN DỤNG) ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM
mật khẩu Xác nhận mật khẩu
* Vui lòng nhập 6 chữ số bí mật trở lên

※Khi đăng ký nhất định phải dùng Internet Explorer để đăng ký. Không được dùng điện thoại hoặc các trình duyệt như: Google, Chrome, safari...

등록
취소